Voordelen van PRINCE2

Door de structuur en controle die PRINCE2 biedt, worden projecten meer waarschijnlijk op tijd, binnen budget en met de juiste kwaliteit afgerond. Het is een internationaal erkend projectmanagement framework, waardoor projectteams over de hele wereld met elkaar kunnen samenwerken en communiceren. Voor verschillende rollen biedt PRINCE2 uitstekende voordelen. Hieronder een aantal specifieke.

Er zijn veel voordelen voor projectmanagers en projectleiders die PRINCE2 gebruiken:

 1. Meer controle: PRINCE2 biedt projectmanagers een gestructureerde aanpak en heldere richtlijnen, waardoor zij meer controle hebben over het project en de voortgang ervan.
 2. Betere communicatie: PRINCE2 legt sterk de nadruk op communicatie, waardoor projectmanagers beter in staat zijn om te communiceren met stakeholders en het projectteam.
 3. Effectieve risicobeheersing: PRINCE2 biedt projectmanagers hulpmiddelen en technieken voor risicobeheersing, waardoor zij beter in staat zijn om risico’s te identificeren, te beoordelen en te beheersen.
 4. Duidelijke verantwoordelijkheden: PRINCE2 definieert duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de leden van het projectteam, waardoor projectmanagers weten wie verantwoordelijk is voor welke taken en beter in staat zijn om besluitvorming te sturen.
 5. Efficiëntere besluitvorming: PRINCE2 biedt projectmanagers een formeel besluitvormingsproces, waardoor besluitvorming efficiënter verloopt en projectmanagers sneller en gerichter beslissingen kunnen nemen.
 6. Betere samenwerking: PRINCE2 legt sterk de nadruk op samenwerking en teamwork, waardoor projectmanagers beter in staat zijn om een hecht en productief projectteam te vormen.
 7. Beter projectbeheer: PRINCE2 biedt projectmanagers een systematische aanpak voor projectbeheer, waardoor zij beter in staat zijn om projecten efficiënt en effectief te beheren en te waarborgen dat projecten op tijd, binnen budget en volgens specificaties worden voltooid.

Er zijn ook veel voordelen voor projectteams die binnen een PRINCE2-omgeving werken:

 1. Duidelijke richtlijnen: PRINCE2 biedt projectteams duidelijke richtlijnen en procedures, waardoor zij beter weten wat van hen wordt verwacht en hoe ze het project moeten aanpakken.
 2. Effectieve communicatie: PRINCE2 legt sterk de nadruk op communicatie, waardoor projectteams beter in staat zijn om samen te werken en te communiceren, wat leidt tot een efficiëntere uitvoering van het project.
 3. Verbetering van teamwork: PRINCE2 legt sterk de nadruk op teamwork, waardoor projectteams en stuurgroepen beter kunnen samenwerken en elkaar ondersteunen bij de uitvoering van het project.
 4. Duidelijke verantwoordelijkheden: PRINCE2 definieert duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de leden van het projectteams en stuurgroepen, waardoor zij weten wie verantwoordelijk is voor welke taken en beter in staat zijn om samen te werken.
 5. Snellere besluitvorming: PRINCE2 biedt projectteams en stuurgroepen een formeel besluitvormingsproces, waardoor besluitvorming efficiënter verloopt en projectteams sneller en gerichter beslissingen kunnen nemen.
 6. Betere risicobeheersing: PRINCE2 biedt projectteams hulpmiddelen en technieken voor risicobeheersing, waardoor zij beter in staat zijn om risico’s te identificeren, te beoordelen en te beheersen.
 7. Efficiëntere projectuitvoering: PRINCE2 biedt projectteams een systematische aanpak voor projectuitvoering, waardoor zij beter in staat zijn om projecten efficiënt en effectief uit te voeren en te waarborgen dat projecten op tijd, binnen budget en volgens specificaties worden voltooid.

Op organisatieniveau zijn onderstaande voordelen te benoemen van het werken met PRINCE2:

 1. Verbetering van projectprestaties: PRINCE2 biedt organisaties een gestructureerde aanpak voor projectmanagement, waardoor projecten efficiënter en effectiever worden uitgevoerd en de prestaties van projecten verbeteren. Dit heeft een positieve impact op de gewenste baten en de gewenste Return on Investment.
 2. Consistente projectmethodologie: PRINCE2 biedt organisaties een consistente methodologie voor projectmanagement, waardoor projecten op een uniforme manier worden uitgevoerd en het risico op mislukte projecten vermindert.
 3. Verbetering van besluitvorming: PRINCE2 biedt organisaties een formeel besluitvormingsproces, waardoor besluitvorming efficiënter verloopt en organisaties sneller en gerichter beslissingen kunnen nemen.
 4. Betere risicobeheersing: PRINCE2 biedt organisaties hulpmiddelen en technieken voor risicobeheersing, waardoor zij beter in staat zijn om risico’s te identificeren, te beoordelen en te beheersen, waardoor het risico op mislukte projecten vermindert.
 5. Efficiëntere projectuitvoering: PRINCE2 biedt organisaties een systematische aanpak voor projectuitvoering, waardoor projecten efficiënter worden uitgevoerd en het risico op vertragingen en budgetoverschrijdingen vermindert. En dus betere grip op projectkosten en projectrisico’s, waardoor de verhouding kosten en baten verder verbetert.
 6. Verbetering van interne communicatie: PRINCE2 legt sterk de nadruk op communicatie, waardoor organisaties beter in staat zijn om interne communicatie te verbeteren, wat leidt tot een efficiëntere uitvoering van projecten.
 7. Verbetering van het kwaliteitsbewustzijn: PRINCE2 biedt organisaties een structurele aanpak voor kwaliteitsbewaking, waardoor het kwaliteitsbewustzijn verbetert en projecten efficiënter worden uitgevoerd.