Wat is PRINCE2?

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) richt zich op de organisatie van projecten en biedt een gestructureerde aanpak voor het beheer ervan, met specifieke rollen en verantwoordelijkheden, controle- en stuurmechanismen, en aanbevelingen voor de planning en rapportage. PRINCE2 is flexibel en kan worden toegepast op een breed scala aan projecten, ongeacht de grootte, complexiteit of sector.

Door deze projectmanagementmethode goed toe te passen, levert PRINCE2® een bijdrage aan het succes van jouw project. PRINCE2® biedt de structuur die je nodig hebt om een project succesvol af te ronden. Het helpt je risico’s beter en effectiever te beheren. Daarnaast kun je met behulp van PRINCE2® jouw project resources optimaal inzetten.

PRINCE2 werd ontwikkeld door het UK Government’s Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) in de jaren ’80 en is sindsdien geëvolueerd tot een wereldwijd geaccepteerd projectmanagementmethode. Het eerste PRINCE-framework werd geïntroduceerd in 1989 en PRINCE2 werd gelanceerd in 1996 als een verbeterde versie met meer flexibiliteit en een aanpasbare aanpak. Sindsdien is de methodiek steeds verder ontwikkeld, o.a. door de focus te leggen op diverse omgevingen en werkwijzen, zoals een commerciële klant-leverancier omgeving, maar ook op een omgeving waar productontwikkeling op Agile gebaseerd is.

PRINCE2 is een erg veelzijdige methodologie voor projectmanagement en kan worden toegepast op een breed scala aan projecten, waaronder:

  1. IT-projecten: PRINCE2 is bijzonder effectief voor het beheren van complexe IT-projecten, waaronder softwareontwikkeling en systeemimplementaties.
  2. Constructieprojecten: PRINCE2 kan worden gebruikt voor het beheren van bouwprojecten, waaronder de bouw van gebouwen, wegen en bruggen.
  3. Productontwikkeling: PRINCE2 kan worden toegepast op productontwikkelingsprojecten, waaronder de ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering van bestaande producten en productintroducties.
  4. Bedrijfsprojecten: PRINCE2 kan worden gebruikt voor bedrijfsprojecten, waaronder reorganisaties, fusies en overnames en verbetering van bedrijfsprocessen.
  5. Overheidsprojecten: PRINCE2 wordt ook veel gebruikt voor projecten binnen de overheid, waaronder infrastructurele projecten, sociale programma’s en regelgevingsprojecten.
  6. Non-profit projecten: PRINCE2 kan worden gebruikt voor non-profitorganisaties, waaronder projecten voor goede doelen, gemeenschapsontwikkeling en humanitaire hulp.
  7. Agile organisaties: Ook in organisaties waar agile wordt gewerkt is steeds meer vraag naar deze opleiding. Kandidaten willen graag een goede basis van projectmanagement leren. Ook in agile organisaties komt deze kennis en vaardigheid goed van pas.